Navigácia

Novinky

 • Bezplatné testovanie vedomosti z matematiky - pre záujemcov o štúdium na EU v BA

  Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka dňa 29. 1. 2015 (štrtok) o 13:00 hod. na Podnikovohospodárskej fakulte EUBA v Košiciach (Tajovského 13, číslo učebne 14) bezplatné testovanie vedomosti z matematiky u vytipovaných absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave .

  Záujem o testovanie je potrebné nahlásiť triednym učiteľom.

 • Informačný deň Ekonomickej univerzity v BA, KE a MI

  Dobrý deň prajem!

  Záujemcov o štúdium na EU v Bratislave pozývame na Informačný deň Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 6. februára 2015 o 9.00 h v aule EU v Bratislave, 4.2.2015 o 14.00 h v budove fakulty v Košiciach a 5.2.2015 o 14.00 h na Pedagogickom pracovisku v Michalovciach.
  Tešíme sa na Vašu účasť!

  S pozdravom

  Ing. Lucia Knappek
  Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  Tel.:02/6729 5356
  www.euba.sk

 • Informačný deň - Prečo študovať na EU v Bratislave

  Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
  pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  na  I n f o r m a č n ý  d e ň ,

  ktorý sa uskutoční 04.02.2015 o 13.00 hod.

 • FUTSAL 2014_2015

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
  Komenského 1, 066 01 Humenné
 • 057/775 24 32

Fotogaléria